Super Foam. En unik skumrengöring med kraftfull effekt på hårda ytor. Rengör snabbt och effektivt glas och andra hårda ytor från insekter, fett, nikotin, sot, salt, asfalt, smuts m.m.
Löser och avlägsnar insektsrester på vindrutor och spoilers utan att rinna eller lämna några regnbågseffekter.
Innehåller inga slipmedel för skonsam rengöring utan att kompromissa med effektiviteten.
Är testad och registrerad av NSF för användning som ett allmänt rengöringsmedel (A1) på alla ytor i och runtomkring livsmedelsproduktion, där det inte finns möjlighet för direkt kontakt med livsmedel.