Trådslöjd träd. Lokalt hantverk, denna kategori innehåller luffarslöjd som tillverkats lokalt här i bygden i södra Dalarna.