Förgarn 100% ull. Ett förgarn att  göra alster med, som sedan tovas.